WEBSITE ĐÃ HẾT HẠN SỬ DỤNG TỪ NGÀY 10/03/2024, VUI LÒNG GIA HẠN ĐỂ TIẾP TỤC SỬ DỤNG DỊCH VỤ !!!

Truyền thông và tư vấn pháp luật ở cơ sở cho 170 cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân phường Phú La